Image 1.png

המרכז ללימודי עברית

הקורסים הקרובים

קורס רמה ב'

לסמסטר קיץ שנה"ל תשפ"ב

הקורס יתקיים ב-17/07/22 עד ה-25/08/22

תלמידים שציונם במבחן 

יע"ל/יע"ל-נט  85-104.

קורס רמה ג' (לקראת פטור) לסמסטר קיץ שנה"ל תשפ"ב

הקורס יתקיים ב-17/07/22 עד ה-25/08/2022, לקורס זה יתקבלו תלמידים שציונם במבחן 

יע"ל/יע"ל-נט  105-131.

* פתיחת קבוצה מותנת במינימום נרשמים

המרכז לללימודי עברית  פועל משנת 2003 כדי לספק שירותי עברית ללומדים ששפת אמם אינה עברית.

במרכז מתקיימים קורסים ברמות שונות, תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה.