top of page

המרכז ללימודי עברית

ה

המרכז ללימודי עברית

 

:טלפון

 03-6212632

 03-6408947

טל

:אימייל

hebrewcenterta@gmail.com

       hebrew@tauex.tau.ac.il     

:כתובת

רחוב חיים לבנון 30

רמת-אביב, תל-אביב

הקורסים הקרובים

קורס עברית ברמה ב'  

סמסטר ב' תשפ"ג

לתלמידים בעלי ציון 85 עד 104

במבחן יע"ל / יעלנט.

הקישור לטופס הרישום לקורס ברמה ב':

https://forms.gle/UR783DKMmBrCiMxv6

קורס עברית ברמה ג'  

סמסטר ב' תשפ"ג

לתלמידים בעלי ציון 105 עד 131

במבחן יע"ל / יעלנט.

הקישור לטופס הרישום לקורס ברמה ג':

https://forms.gle/zzmwJjxiEV5wPjva7

הרישום לקורסים פתוח עד 5.3.2023

 

המרכז ללימודי עברית פועל משנת 2003 בקמפוס של אוניברסיטת תל-אביב ומספק שירותי הוראת עברית ללומדים ששפת אימם אינה עברית.

במרכז מתקיימים קורסי עברית ברמות שונות, תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה. 

bottom of page