Image 1.png

המרכז ללימודי עברית

הקורס הקרוב

קורס רמה ג' (לקראת פטור) לסמסטר א' שנה"ל תשפ"ב

הקורס יתקיים ב-10/10/21 עד ה-09/01/22, לקורס זה יתקבלו תלמידים שציונם במבחן 

יע"ל/יע"ל-נט  105-131.

* פתיחת קבוצה מותנת במינימום נרשמים

המרכז לללימודי עברית  פועל משנת 2003 כדי לספק שירותי עברית ללומדים ששפת אמם אינה עברית.

במרכז מתקיימים קורסים ברמות שונות, תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה.