Image 1.png

המרכז ללימודי עברית

הקורסים הקרובים

קורס רמה ג'

לסמסטר א' שנה"ל תשפ"ג

הקורס יתקיים ב-30/10/2022 עד ה-22/01/23

תלמידים שציונם במבחן 

יע"ל/יע"ל-נט  105-131.

* פתיחת קבוצה מותנת במינימום נרשמים

המרכז לללימודי עברית  פועל משנת 2003 כדי לספק שירותי עברית ללומדים ששפת אמם אינה עברית.

במרכז מתקיימים קורסים ברמות שונות, תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה.