top of page

רישום

קורס עברית ברמה ב' - סמסטר ב' תשפ"ג:

הקורס יתקיים בימי ראשון בשעות 12:00 עד 16:00 באוניברסיטת תל-אביב 

ובימי חמישי בשעות 12:00 עד 13:30 בזום.

הרישום לקורס פתוח עד 5.3.2023

לתלמידים בעלי ציון 85 עד 104

במבחן יע"ל / יעלנט.

הקישור לטופס הרישום לקורס:

https://forms.gle/RRyMoEJPvBU4iss5A

קורס עברית ברמה ג' - סמסטר ב' תשפ"ג:

הרישום לקורס ייפתח ב-12.2.23

לתלמידים בעלי ציון 105 עד 131

במבחן יע"ל / יעלנט.

החזרים וביטולים

במקרה של ביטול ביוזמת התלמיד עד 5.3.2023 

יינתן החזר כספי בקיזוז 100 ש"ח דמי רישום.

בקשה לביטול תתקבל במייל בלבד.

לא יינתנו החזרים לאחר מועד סיום הרישום.

המרכז ללימודי עברית

רחוב חיים לבנון 30

רמת-אביב, תל-אביב

 

:טלפון

 03-6212632

 03-6408947

טל

:אימייל

hebrewcenterta@gmail.com

       hebrew@tauex.tau.ac.il     

הקורסים הקרובים

קורס עברית ברמה ב' - סמסטר ב' תשפ"ג:

הקורס יתקיים בימי ראשון בשעות 12:00 עד 16:00 באוניברסיטת תל-אביב 

ובימי חמישי בשעות 12:00 עד 13:30 בזום.

הרישום לקורס פתוח עד 5.3.2023

לתלמידים בעלי ציון 85 עד 104

במבחן יע"ל / יעלנט.

קישור לטופס ההרשמה לקורס:

https://forms.gle/RRyMoEJPvBU4iss5A

קורס עברית ברמה ג'  

סמסטר ב' תשפ"ג

הרישום לקורס ייפתח ב-12.2.23

לתלמידים בעלי ציון 105 עד 131

במבחן יע"ל / יעלנט.

 

המרכז ללימודי עברית פועל משנת 2003 בקמפוס של אוניברסיטת תל-אביב ומספק שירותי הוראת עברית ללומדים ששפת אימם אינה עברית.

במרכז מתקיימים קורסי עברית ברמות שונות, תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה. 

bottom of page