top of page

רישום

קורס עברית ברמה ג'    

סמסטר ב' תשפ"ד

26.05.23 - 12.08.24

לתלמידים בעלי ציון 105 עד 131

במבחן יע"ל / יעלנט

 

החזרים וביטולים

במקרה של ביטול ביוזמת התלמיד עד 23/5/2024 בשעה 16:00,

יינתן החזר כספי בקיזוז  200  ש"ח  דמי רישום.

בקשה לביטול תתקבל במייל בלבד.

לא יינתנו החזרים כספיים לאחר מועד זה בשעה 16:00 .

קישור לטופס רישום:

bottom of page