top of page

           מי אנחנו

המרכז ללימודי עברית פועל בקמפוס של אוניברסיטת תל-אביב. המרכז הוא עמותה רשומה, שמטרותיה העיקריות הן לקיים קשר עם אוניברסיטת תל-אביב כדי לתת שירותים ללימוד השפה העברית לסטודנטים מחו"ל, לסטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב, לעולים חדשים ולתלמידים אחרים, הזקוקים לידע בעברית ברמות שונות ובתחומים שונים.

מורי המרכז הם בעלי תארים מתקדמים בלשון עברית ובעלי ניסיון רב בהוראת השפה בארץ ובחו"ל. מרבית המורים לימדו ביחידה ללימודי עברית (לשעבר) באוניברסיטת תל-אביב. הודות למיומנות המורים ולהשכלתם מוצעת ללומדים מסגרת ברמה אקדמית גבוהה ללימוד עברית כשפה שנייה.

שיטות הוראה חדשניות ושימוש בעזרי הוראה שונים מיושמים בתהליך הלמידה, ומקדמים את הלומד בכל מיומנויות השפה.

bottom of page